PZPS: Spotkanie Śląskiego WZPS z Prezesem PZPS

clip_image001

W poniedziałek w Katowicach odbyło się spotkanie licznego grona przedstawicieli Śląskiego Związku Piłki Siatkowej z Pawłem Papke, Prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Waldemarem Wspaniałym Szefem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

Spotkanie w stolicy Górnego Śląska otwiera serię zadeklarowanych przez Prezesa PZPS spotkań z Wojewódzkimi Związkami Piłki Siatkowej. To jednocześnie kontynuacja zainicjowanej przez Pawła Papke debaty rozpoczętej 2 marca w Warszawie, w której udział wzięli członkowie Zarządu PZPS oraz Prezesi wszystkich WZPS lub ich przedstawiciele.

Witold Grochowski, Prezes Śląskiego Związku Piłki Siatkowej rozpoczynając spotkanie przypomniał o ogromnym potencjale śląskiej siatkówki, która rzeczywiście jest imponująca. Mający ponad 85 – letnią historię Śląski WZPS to 105 klubów, 245 zespołów, w tym 27 szczebla centralnego i 219 wojewódzkiego. – Mnie, nas wszystkich cieszą też a może przede wszystkim inne liczby. Mamy 192 zespoły młodzieżowe, 10 Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, wydaliśmy 3616 licencji, zarejestrowanych mamy 4520 zawodniczek i zawodników, 118 trenerów, mamy 195 sędziów a do dzisiaj w naszym okręgu, w tym sezonie rozegranych zostało 3880 meczów. To naprawdę świadczy o skali naszego zaangażowania i popularności siatkówki w naszym regionie – zaznaczył ceniony Prezes Śląskiego WZPS.

– Jestem zaszczycony, że mogę się z Państwem spotkać, w tak znakomitym gronie i porozmawiać. Absolutnie, nie jest przypadkowym, że spotkania z WZPS-ami rozpoczynam od Śląska. To bardzo ważny region, o ogromnym potencjale, pięknych tradycjach i wielkich perspektywach. Wiem, że w ostatnim czasie relacje z władzami Związku nie zawsze były właściwe, ale spotykamy się po to by wspólnie wypracować taki model współdziałania, który będzie służył dobru Polskiej Siatkówki – powiedział Paweł Papke, Prezes PZPS.

Szef PZPS poinformował śląskich działaczy o celach Kongresu Polskiej Siatkówki, który odbędzie się pod koniec kwietnia z udziałem klubów szczebla centralnego i Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej. Nakreślił najważniejsze zadania stojące przed PZPS i gradację ważności celów sportowych oraz organizacyjnych.

W trakcie rzeczowej i merytorycznej dyskusji poruszono między innymi kwestie związane z problemami reprezentacji żeńskiej, wyborem nowego trenera kadry kobiet, organizacją rozgrywek młodzieżowych, deregulacją zawodu trenera, kalendarza rozgrywek, kształcenia kadr na rzecz siatkówki, badań lekarskich w kategoriach młodzieżowych

Waldemar Wspaniały, Szef Siatkarskich Ośrodków Szkolnych przedstawił ideę Akademii Siatkarskich i Szkół Patronackich. – Akademie powstają w oparciu o szkoły podstawowe i są inicjatywami „oddolnymi”, którym patronują samorządy. Środki na ich działalność nie obciążają w żaden sposób budżetu S.O.S. To efekt działań związanych z Programem upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Przypomnę, że do każdej spośród ponad 13,5 tysiąca podstawówek w Polsce trafiła na początku realizacji programu odpowiednia literatura. To było inspiracją dla obecnych, już własnych działań szkół – podkreślił Wspaniały.

W podsumowaniu spotkania Prezesi Grochowski i Papke podkreślili, że było ono bardzo potrzebne, owocne i rozpoczyna nowy etap relacji. Prezes Śląskiego WZPS podarował trenerom Wiktorowi Krebokowi, Waldemarowi Wspaniałemu i Prezesowi Pawłu Papke specjalne albumy dokumentujące historię siatkówki w Województwie Śląskim.

Autor/Źródło: Janusz Uznański – rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej