PZPS: Konkurs na organizację turniejów finałowych młodzieżowych MP w sezonie 2014/2015

 

clip_image001

Konkurs na organizację turniejów finałowych młodzieżowych Mistrzostw Polski

w sezonie 2014/2015

Polski Związek Piłki Siatkowej ogłasza Konkurs otwarty na organizację finałów

Mistrzostw Polski w piłce siatkowej w kategoriach:

Kategoria Finał
Młodziczki 01 – 03.05.2015
Młodzicy 01 – 03.05.2015
Kadetki 06 – 10.05.2015
Kadeci 06 – 10.05.2015
Juniorki 15 – 19.04.2015
Juniorzy 15 – 19.04.2015

W turniejach „Młodzik” i „Młodziczka” uczestniczyć będzie 130 osób x 3 dni, w pozostałych 130 osób x 5 dni.

Turnieje finałowe rozgrywane będą zgodnie z regulaminem rozgrywek młodzieżowych na sezon 2014/2015 opublikowanym na stronie http://www.pzps.pl/Regulamin-Rozgrywek-Mlodziezowych.html

W konkursie mogą uczestniczyć kluby będące członkami PZPS oraz podmioty mające doświadczenie związane z organizacją imprez siatkarskich lub pozostałe prowadzące działalność w zakresie organizacji imprez sportowych i zatrudniające osoby mające doświadczenie przy organizacji imprez siatkarskich.

Do obowiązków organizatora należy w szczególności:

1.Zapewnienie przez  organizatora

a/ noclegów dla uczestników

b/ wyżywienia dla uczestników

wraz z określeniem poziomu udziału finansowego ze strony uczestników w zakresie pokrycia wyżej wymienionych świadczeń.

2. Zapewnienie na koszt organizatora

a/ wynajmu hali sportowej z widownią

b/ zabezpieczenia medycznego turnieju

c/ nagłośnienia i obsługi spikerskiej

d/ pucharów za miejsca 4 – 8 (wysokość do 30 cm)

e/ zakwaterowania i wyżywienia dla:

– 7 sędziów szczebla centralnego

– delegata technicznego i oficera prasowego wyznaczonego przez PZPS

– 2 miejsca do dyspozycji PZPS

f/ obsługi logistycznej turnieju w miejscu jego organizacji

g/ promocji turnieju w mediach lokalnych

PZPS zapewnia:

1. Wyposażenie boiska w wykładzinę Teraflex wraz ze sprzętem pomocniczym

2. Obsługę sędziowską turnieju oraz opłatę ryczałtów sędziowskich

3. Puchary i medale za miejsca 1 – 3

4. Statuetki okolicznościowe dla wszystkich uczestników oraz statuetki MVP

5. Nagrody finansowe dla zespołów które zajmą w turnieju miejsca I – III

6. Obsługę statystyczną

7. Prowadzenie protokołu elektronicznego

8. Informacje o wynikach meczów zamieszczane na stronie www.pzps.pl aktualizowane na bieżąco

9. Serwis fotograficzny

10. Promocję turnieju oraz lokalnych organizatorów  w mediach ogólnopolskich (Magazyn „Polska Siatkówka”, siatkarskie strony internetowe: www.pzps.pl , www.mlodziezowasiatkowka.pl)

Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

1. Dane rejestracyjne podmiotu ubiegającego się o organizację turnieju

2. Dane dotyczące miejsca i warunków organizacji turnieju (hala sportowa, opis miejsca zakwaterowania i wyżywienia, itp.)  wraz z wykazem podmiotów współpracujących przy organizacji turnieju ( jednostka samorządu terytorialnego, sponsorzy ogólnopolscy i lokalni oraz pozostali)

3. Wykaz dodatkowych oczekiwań wobec PZPS dotyczących udziału Związku w organizacji turnieju w zakresie spraw finansowych, rzeczowych i organizacyjnych

4. Propozycje imprez towarzyszących dla uczestników

Oferty można składać łącznie na organizacje wszystkich finałów lub oddzielnie na każdy z turniejów finałowych.

Termin składania ofert na adres Polski Związek Piłki Siatkowej  02-801 Warszawa, ul. Puławska 383, upływa w dniu 13 lutego 2015 roku. Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z dopiskiem  „Finały młodzieżowe 2015”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2015 poprzez ogłoszenie decyzji Komisji Konkursowej na stronie www.pzps.pl . W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Rafałem Kwiatkowskim tel. 22 462 82 27, e-mail: rkwiatkowski@pzps.pl.

Polski Związek Piłki Siatkowej zastrzega prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.