PZPS: Zakończyło się posiedzenie Zarządu PZPS

clip_image001

W Warszawie zakończyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dokonano szeregu zmian personalnych w strukturach federacji.

Zarząd powołał Andrzeja Ladzińskiego, członka Prezydium Zarządu na funkcję wiceprezesa. Andrzej Ladziński jest członkiem Zarządu PZPS od 19 listopada 2014 roku. Z zawodu jest prawnikiem i współpracuje z PZPS od ponad piętnastu lat.

Nowym szefem Wydziału ds. wyszkolenia został Jacek Kasprzyk, Wiceprezes ds. sportu i szkolenia. Jednocześnie Pan Kasprzyk zrezygnował z przewodniczenia Wydziałowi ds. siatkówki plażowej. Decyzją Zarządu zastąpił go na tym stanowisku Rafał Pośpiech, dotychczasowy Wiceprzewodniczący. Pan Pośpiech jest także sędzią siatkarskim aktywnie działającym w strukturach Śląskiego Związku Piłki Siatkowej. Jest także cenionym organizatorem turniejów siatkówki plażowej najwyższej, międzynarodowej rangi. Obecnie jest Dyrektorem Turnieju Grand Slam, który odbędzie się w Olsztynie w terminie25-30 sierpnia 2015 roku.

Sprawom siatkówki plażowej poświęcono wiele uwagi. Powołani zostali komisarze i sędziowie główni na sezon 2015. Ustalono także wysokość dofinasowania udzielanego przez PZPS organizatorom turniejów siatkówki plażowej oraz zmiany w „Handbooku siatkówki plażowej”.

Zarządowi przedstawione zostało sprawozdanie z audytu dotyczącego ubiegłorocznych mistrzostw świata mężczyzn. W dalszej kolejności, zgodnie z przyjętą wcześniej kolejnością działań – informacja dotycząca wyników audytu będzie procedowana i przekazana Delegatom na coroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

Na wniosek Prezesa PZPS dokonano zmian w sposobie zwrotu kosztów udziału w posiedzeniach członków Prezydium Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zmiany zmierzają do jeszcze efektywniejszych prac organów PZPS.

Paweł Papke, Prezes PZPS przedstawił także stan prac Zespołów roboczego i negocjacyjnego zajmujących się wyłanianiem nowego trenera reprezentacji Polski kobiet. Szef federacji poinformował, że w środę odbędzie się ostatnia, najprawdopodobniej finalna tura rozmów Zespołu roboczego z dwoma kandydatami: Massimo Barbolinim i Jackiem Nawrockim. Po tym etapie Zespół przedstawi Prezydium Zarządu propozycję jednego kandydata. Po rekomendacji Prezydium decyzję o nominacji na selekcjonera podejmie Zarząd PZPS i nastąpi to najprawdopodobniej na początku kwietnia.

Zarząd zdecydował również, że finał tegorocznego Kinder +Sport odbędzie się w Krakowie.

Autor/Źródło: Janusz Uznański – rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej