PZPS: Program kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów piłki siatkowej”

Polski Związek Piłki Siatkowej zaprasza wszystkich zainteresowanych kształceniem instruktorów i trenerów piłki siatkowej na konferencję informacyjną. Podczas konferencji przedstawimy nowy „Program kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów PZPS”, założenia działania systemu oraz harmonogram jego wdrażania po wejściu w życie tzw. „Ustawy deregulacyjnej w sporcie”.

Konferencja odbędzie się 27 kwietnia 2015 r. w Warszawie. W celu zapewnienia właściwego przebiegu konferencji prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą mailową na adres: mciosek@pzps.pl do 12 kwietnia 2015 r. Dokładne miejsce i godzinę rozpoczęcia konferencji podamy zainteresowanym niezwłocznie po zamknięciu listy uczestników. Udział w konferencji jest bezpłatny, Związek nie zapewnia uczestnikom noclegu i wyżywienia.

Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej prosimy o poinformowanie o Konferencji wszystkie podmioty na ich terenie zajmujące się kształceniem instruktorów i trenerów piłki siatkowej.

 

Formularz zgłoszeniowy:

http://vis.ignatowicz.com.pl/wp-content/uploads/2015/01/2015-03-26_Formularz-zg%C5%82oszeniowy-Spotkanie-PZPS-z-podmiotami-prowadz%C4%85cymi-szkolenie-zawodowe-na-stopie%C5%84-trenera-pi%C5%82ki-siatkowej.pdf