SKŁAD WYDZIAŁU GIER i DYSCYPLINY /kadencja 2016–2020/

Przewodniczący Wydziału:

Paweł IGNATOWICZ

z-ca Przewodniczącego Wydziału:

Przemysław CYGLER

członek Wydziału:

Daria KRUK 

członek Wydziału:

Grzegorz MINOR 

Opolski Związek Piłki Siatkowej