SKŁAD WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO /kadencja 2016–2020/

Przewodniczący WS, Przewodniczący Komisji Szkolenia i Oceny Sędziów:

Michał GRUSZCZYŃSKI

Wiceprzewodnicząca WS, Przewodnicząca Komisji Nominacji Sędziowskich i Analiz:

Aleksandra SZYDEŁKO

Sekretarz Wydziału, Przewodniczący Komisji Organizacyjnej:

Tomasz POZNAŃSKI

Przewodniczący Komisji Etyki:

Mirosław ZBOROWSKI

Przewodniczący Komisji ds. siatkówki plażowej:

Marek DUDEK

Przewodniczący Komisji ds. komunikacji elektronicznej:

Dawid WANECKI

Członek Wydziału Sędziowskiego:

Remigiusz WITOS